Khóa Đào Tạo Kỹ Năng Tư Duy Sáng Tạo

Khóa học “Kỹ Năng Tư Duy Sáng Tạo” được biên soạn nhằm tìm ra các phương án, biện pháp thích hợp để kích hoạt khả năng sáng tạo và để tăng cường khả năng tư duy của một cá nhân hay một tập thể cộng đồng làm việc chung về một vấn đề hay lĩnh vực.

Add to WishlistAdd to Compare