Khóa Đào Tạo Tư Duy Lãnh Đạo

Khóa đào tạo “Tư Duy Lãnh Đạo” được biên soạn nhằm cung cấp những kiến thức, cách tiếp cận tư duy và nhận thức mới về công tác lãnh đạo chính bản thân, lãnh đạo đội ngũ, và lãnh đạo tổ chức. Giúp học viên xác định mục tiêu cá nhân, tạo động lực, khích lệ tinh thần làm việc cho nhân viên cấp dưới.

Add to WishlistAdd to Compare