Kỹ năng Huấn luyện Nhân viên

Khóa đào tạo Kỹ Năng Huấn Luyện Nhân Viên” tại Viện HQC Training học viên sẽ được hệ thống hóa các kỹ năng cần thiết về cách huấn luyện nhân viên cấp dưới dành cho các nhà quản lý. Cũng như được chia sẽ những kiến thức, kinh nghiệm thực tế của các giảng viên. Đồng thời là chuyên gia tại các môi trường văn hóa doanh nghiệp khác nhau và ứng dụng thực tiễn phù hợp cho doanh nghiệp.

Add to WishlistAdd to Compare